Val av betalning

Härligt att du hänger med på sommarkurserna!
Nu är det bara val av betalning kvar innan du är anmäld.

Välj att antingen betala hela summan på en gång, eller delbetala över två månader och betala halva summan nu i juni och halva i slutet av juli. Önskar du betala på annat sätt maila till [email protected] så hjälper vi dig.

BETALA HELA SUMMAN

2 900 kr

JA, JAG VILL ANMÄLA MIG!

BETALA I TVÅ OMGÅNGAR

1 450 kr

Du betalar halva summan nu och halva summan i juli

YES, DETTA ÄR RÄTT FÖR MIG!
Close

50% Complete

 DU BEHÖVER GODKÄNNA VILLKOREN INÖFR KURSEN

Konstnärslyftet är ett program som har höga ambitioner för dig som deltagare. Vi vill att du ska få ut mesta möjliga av kursen, så här kommer en rad rekommendationer som hjälper dig förstå vad du behöver vara villig att ge för att kursen ska vara så givande som möjligt för dig:

  • Du behöver vara villig att se dig själv som en riktig konstnär och vara öppen att ta dig an ett liv som en konstnär som försörjer sig på sin konst, detta gäller oavsett hur din självbild som konstnär ser ut just nu. Du behöver alltså satsa för att få ut det mesta av denna kurs.
  • Det är bra om du är beredd på att kursmaterialet kan vara krävande och utmanande på ett personlig plan. Din öppenhet att ta dig an uppgifterna trots motstånd ger dig de bästa resultaten för att du ska växa som konstnär, entreprenör och människa.
  • Du kommer att behöva gå utanför din bekvämlighets-zon vad det gäller marknadsföring av dig själv och du kommer behöva vara öppen för att öva på att sälja dig själv och din konst till andra med en attityd att du tror på det du erbjuder. Detta är något vi tittar på och utvecklar under kursen, men du behöver vara redo och öppen att ta detta steg mentalt.
  • Du bör se till att du har tid för det arbete som kursen kräver: ca 1 timme videoföredrag, + 1-2 timmar eget arbete, + 1 timme Frågor&Svar-träff (live) = 3-4 timmar per vecka
  • Du behöver vara beredd göra uppgifter även om du inte känner att du är helt redo för dem än i ditt konstnärskap. Gör då så gott du kan och justera dina svar på övningarna vidare med tiden, i takt med att du får mer klarhet hur det ser ut för dig. Detta är viktigt då uppgifterna följer en kronologisk ordning.
  • Du behöver vara tillgänglig på Facebook.
  • Du behöver vara öppen för att delta aktivt i Facebook gruppen som är exklusiv för konstnärslyftets medlemmar.

    FÖRBEHÅLL

Shine Thoguh Art och Ania WItiwtizka Fine Art garanterar inte att du kan leva på din konst efter kursenKonstnärslyftet. Det upp till eleven att avsätta tid för implementering av den kunskap hen tillgodogjort sig under kursen. Vi kan inte ge någon garanti på att eleven kommer kunna leva på din konst eftersom det är hen själv som bestämmer hur mycket hen implementerar och i vilken takt.

Kursen Konstnärlyftet är till för alla och vi tar inte ställning på något sätt gällande elevens konstnärliga stil eller förmåga. Eleven tar själv ansvar för nivån på sin konst och/eller att försatta utveckla sitt konstnärskap för att nå den hantverksmässiga kvalitét som är marknadsmässigt gångbar och kan säljas.