KONSTSKOLA MED DIPLOMERING 
Nästa kursstart ons 28 aug 2024

En konstutbildning med inriktning på akrylmåleri och mixed media med konstnären Anja Nyberg Witwitzka. Skolans inriktning är att utbilda dig i hantverket måleri, men också att stötta dig i att utveckla ditt unika konstnärskap och personliga visuella uttryck. Handledning i gruppträffarna varje vecka via länk hjälper dig att utvecklas snabbt.  Utbildningen är ett onlinebaserat 12-månaders program som resulterar i diplomering vid genomförd kursplan och kan fungera som en förberedande skola till att söka högre utbildningar inom konst. 

 

✦ 12 moduler med fokus på de viktigaste aspekterna i måleriet ✦ Ca 65 lektioner i akrylmåleri och mixed media  Ungefär 132 timmars undervisningsmaterial  En ny modul släpps varje månad i 12 månader ✦ Individuellt specialarbete under de sista 3 månaderna  Diplomering vid genomförd utbildning efter ett års studier  Gruppträffar varje vecka, live via länk där du får personlig återkoppling på dina målningar  Privat Facebook-grupp bara för studenterna på konstskolan  Ett buddy-system av konstkompisar  Gemensam avslutningsutställning på Galleri Shine i Vaxholm utanför Stockholm ✦  Rabatt och förtur på handledningshelger i Vaxholm i Anjas ateljé 
  

INTRESSEANMÄLAN - BOKA GRATIS SAMTAL MED ANIA

12 moduler med totalt ca 65 lektioner på
1-2 timmar vardera

Utbildningen är upplagd på 12 moduler med ett tema för varje modul. Du arbetar med varje modul i en månad. Modulerna består av flera lektioner, dels lektioner med fokus på måleriteknik och dels lektioner med fokus på fritt måleri. Måleritekniken förfinar ditt hantverk och det fria måleriet utvecklar ditt unika konstnärskap och uttryck. Varje månad släpps en ny modul som du jobbar med under kommande period. 

Gruppträffar med återkoppling på dina målningar varje 
vecka

Gruppträffarna som äger rum via Zoom på tisdagskvällar och har som syfte att hjälpa dig hålla fokus i ditt måleri och lärande i utbildningen. Den aktuella månadens modul är temat för träffarna. Genom samtal med andra deltagare får du ökad motivation och inspiration. Det är under dessa träffar som du kan ställa dina frågor och få återkoppling från mig på dina målningar. Träffarna är en av de viktigaste delarna i utbildningen.

Facebook-grupp och konstkompis 

Som stöd i dina studier har utbildningen en privat Facebook-grupp där studenter delar sina bilder och processer. Här inspirerar vi varandra, hejar på varandra och delar högt och lågt med varm och tillåtande atmosfär. 

Du blir också tilldelad en konstkompis som blir din vän i kursen som du pratar med regelbundet för stöd, motivation och inspiration. En frivillig men mycket uppskattad del av kursen. 

Utvecklingssamtal varje termin

En gång per termin har vi ett personligt samtal om ditt måleri, din utveckling och riktning framåt. Du får chansen att få ett djupare samtal än de vi har varje vecka på gruppträffarna med fokus på din personliga resa och process. Efter samtalet kommer du ha en klarare bild av vad just du ska fokusera på för att växa i ditt konstnärskap.

Individuellt specialarbete sista 3 månaderna  

Parallellt med att du arbetar med lektionerna som ges i varje modul, uppmuntras du att odla dina egna preferenser och utveckla ditt eget måleri. Under utbildningens sista tre månader bjuds du in att välja ett tema som du fokuserar på och utvecklar på djupet. Avslutningsutställningen i slutet på utbildningen blir ditt tillfälle att visa dessa alster och skina i ditt konstnärskap.

Avslutnings-utställning med diplom-utdelning i Vaxholm

När utbildningen är slut har studenterna en gemensam avslutnings-utställning på Galleri Shine i Vaxholm utanför Stockholm under en helg. Det är under denna utställning som du erhåller ditt diplom under en ceremoni. Detta blir vår avslutning som vi firar tillsammans med hela gruppen studenter, och efter det är det fest för familj och vänner som vi har bjudit in.

Rabatt och förtur på handlednings-helger i min ateljé i Vaxholm

Som student på konstskolan erbjuds du rabatt och förtur på handledningshelger i Vaxholm som ges ca 3 gånger per termin. Under dessa helger med små grupper, arbetar du med ditt eget måleri och får löpande coaching från mig, målning för målning, likväl som mer generella tips som tar ditt måleri framåt och vad du ska tänka på. Tidigare deltagare säger att helgerna gett inspiration och ökat självförtroende. 

Ta ditt konstnärskap på allvar och är villig att lägga tid och fokus på att uppnå en högre nivå i ditt måleri

Planerar att söka konsthögskolor och behöver erfarenhet, teknisk kunskap och arbetsprover

Få en bas i ditt konstnärskap så att du kan kalla dig själv för konstnär med stolthet

Fördjupa dig i måleri-teknik och bli bättre på att avbilda

Bli utmanad och se hur långt du kan gå i ditt måleri och konstnärskap

Våga testa nya saker och komma ur din komfortzon

INTRESSEANMÄLAN - BOKA GRATIS SAMTAL MED ANIA

Anja är en ödmjuk och inkännande lärare som plockar fram det bästa ur sina elever. Jag kan varmt rekommendera den här utbildningen." 

Helena Strömer

"Anjas utbildning har inspirerat mej på så många plan. Hon har utmanat mej med humor blandat med djupt allvar vilket gjort att jag utvecklats mer än jag trodde var möjligt, även rent tekniskt. Hennes blick är ovärderlig för att få hjälp med att ta en målning till nästa nivå. Kan varmt rekommenderas."

Karin Gerling

”Det här är det bästa som har hänt mig! Jag behöver utveckla mig och hitta min form så den här utbildningen har uppfyllt min längtan och min dröm. Jag vill bara ha mer!”

 Helena Söderholm

... just ska starta din måleri-resa

Konstskolan är perfekt för dig som är ny i måleriet då du får allt du behöver för att komma igång med akrylmåleriet och måla på både duk och papper. Genom att fokusera på både teknik och att utveckla din egen stil får du den bästa grunden för att utveckla ditt unika konstnärskap.

... har målat ett tag

Konstskolan kommer vara mycket givande för dig som målat med lite olika grunder för olika lärare eller enligt olika förebilder under en period, och nu vill få all kunskap samlat på ett ställe. Genom skolans olika inriktningar kan du styra upp din kunskapsnivå och ta ut riktning för din unika konstnärliga röst, samtidigt som du övar upp din måleriteknik.

 

... målat mest inifrån dig själv

Om ditt måleri hittills mest handlat om att uttrycka dig själv från ditt inre genom det intuitiva måleriet, och du väntat med att fokusera på de mer tekniska aspekterna, så är denna konstskola ett perfekt sätt att komplettera skapandet från ditt inre flöde med teknisk kunskap som tar ditt måleri till nästa nivå rent tekniskt. Parallellt med detta uppmuntras du självklart att fortsätta odla, vörda och utveckla ditt intuitiva uttryck som är den skatt som kommer inifrån dig.

 

... målat mest avbildande 

Om du har målat mest med fokus på hantverket genom att avbilda förlagor, och göra uppgifter från andra, och "få det att se rätt ut", är konstskolan perfekt som komplement så att du kan utveckla din inre lekfulla sida också. Genom en mer intuitiv väg in i skapandet kommer du upptäcka vägen till ditt unika visuella språk och utveckla ditt personliga konstnärskap som är speciellt för dig.

INTRESSEANMÄLAN - BOKA GRATIS SAMTAL MED ANIA

Modul 0: 
Är du helt ny? Börja här


I den här modulen får du guidning från allra första början. Du blir tagen i handen och ledd genom hela resan med att börja måla, allt från de olika materialen du behöver, till vilket sätt du vill börja utforska måleriet, ända till hur du ska hantera dippar i motivation och självförtroende. En Crash-course i måleri helt enkelt.

Modul 1:
Färgkännedom


Att känna sig bekväm med att kombinera och blanda färger är en bas i måleriet. För att du ska kunna utföra det du vill kunna måla, och för att du verkligen ska kunna uttrycka dig fullt ut inifrån så har du stor nytta av att vara bevandrad med olika sätt att ta dig an färgerna i din palett. Dessa lektioner ger dig en stadig bas och en viktigt erfarenhet som gör dig tryggare som målare.

Modul 2: 
Måla ljus


Ljuset är en av hörnstenarna i måleriet och i den här modulen får du lära dig flera olika sätt att måla fram ljuset. Ljuset står för stämningar, blickpunkter och klara färger i dina målningar och i dessa lektioner får du både lära dig från stora mästare som Turner, och även ta del av mina tekniker i att skapa ljus. Vi går även igenom färgernas betydelse och användning för att föra fram ljuset på bästa sätt.
 

Modul 3: 
Landskap


Landskapen lär oss mycket om perspektiv och djup, riktningar och komposition. Att behärska detta gör att dina målningar får en berättelse som är värd att stanna upp för från betraktarens sida. Plus att landskapen ger miljö och sammanhang till många andra former och motiv. Genom att öva på landskap och lära sig hur färger kan användas på både naturalistiskt och lekfullt sätt, blir du en mer kunnig och erfaren konstnär. 

Modul 4: 
Konstens beståndsdelar


Måleriet är uppbyggt av ett antal komponenter som vi lär oss om i den här modulen. Dessa är avgörande, var på sitt sätt och genom att känna till dem och använda dem medvetet ökas din förmåga att uttrycka det du vill i måleriet. Bland det svåraste med måleriet är att arbeta med ljus och skugga och göra jämna övergångar. Kan du det så kan du måla fram många motiv på ett trovärdigt sätt. Din konst höjs automatiskt till nästa nivå. I den här modulen får du öva på det.

Modul 5: 
Fokus på djup


Att få in djupet i din målning är något som vi övar på i nästan alla lektioner, men i den här modulen tar vi upp det ännu mer specifikt. Med hjälp av valörskalan och riktningar, tillsammans med knep och tekniker på hur du får fram det där speciella djupet, rustas du i den här modulen med verktyg som kommer förbättra dina målningar markant.  

Modul 6: 
Komposition och perspektiv


Kompositionen på din målning avgör hur länge man tittar på den och vad man faktiskt fokuserar på. I den här modulen plockar vi isär begreppen och lär oss hur vi kan berätta genom måleriet och medvetet hjälpa betraktaren att göra en resa genom våra verk. Vi får också kunskap om perspektivets och vinklarnas konst vilket tar oss närmare att kunna måla rumsmiljöer och gator med hus mer obehindrat. 

Modul 7: 
Materialkännedom


I den här modulen får du lära känna olika material och se hur akrylmåleriet kan utvecklas vidare genom användning av bland annat strukturmassa, kollage-teknik, maskeringsvätska och olika vatteneffekter. Att utforska de olika möjligheterna med materialen ger dig en rik bas i att utveckla dina preferenser och din unika röst som konstnär. 

Modul 8: 
Människans proportioner
(ansikten och kroppar)


Att måla ansikten och kroppar är många målares stora längtar och utmaning. I den här modulen tar vi oss an dessa teman på olika sätt för att både få till det tekniska rätt, och även öppna upp till en mer fri och otvungen ingång till motivet. Att öva är nyckeln här, och modulens lektioner visar flera sätt att lyckas med ansikten och kroppar. 

Modul 9: 
Fokus på avbildande


Det avbildande måleriet är ofta det som många strävar efter, att kunna avbilda korrekt och rätt. Att måla från en förlaga kräver ett visst sorts seende som vi övar upp i den här modulen. Vi går igenom hur vi kan avbilda och göra motiven till våra genom att kombinera inspiration från en förlaga med en friare teknik. 

Modul 10: 
Att göra klart


Ofta är det lätt att starta men svårt att färdigställa. I den här modulen tittar vi på varför det är så och lär oss ställa vissa frågor för att lättare kunna göra klart våra målningar. Att medvetandegöra avslutningsprocessen underlättar mycket! I modulen får vi också följa hur bakgrunder blir till färdiga målningar och kan färdigställas. Att göra klart är att kunna börja på nya spännande projekt! 

Modul 11: 
Måla abstrakt


Det abstrakta måleriet ger oss essentiella grunder som förbättrar även vårt figurativa måleri. Att måla abstrakt och medvetet använda de verktyg för berättande på duken som används när motiven saknas är en mycket lärorik resa som gör oss bättre målare. Den abstrakta världen kan varieras i oändlighet och är ett underbart forum för att utveckla det personligt unika i vårt uttryck. 

Modul 12: 
Måla med mixed media


Mixed media står för kollage och andra blandtekniker och öppnar upp måleriets olika aspekter på många lekfulla sätt. I modulen tar vi upp kollage som metod för att utöka livligheten i bakgrunder som sen blir del av motiven. Denna teknik hjälper dig att utforska och utveckla ett personligt uttryck där nya impulser fördjupar ditt konstnärskap. 

Exempel på lektioner du kommer få ta del av:

 
 
INTRESSEANMÄLAN - BOKA GRATIS SAMTAL MED ANIA
"Jag har lärt mig massor och testat många nya saker. Ania är så bra på att förklara och inspirera, och hon målar magiskt!" 

Anette Öhman
"Tack för mycket bra lektioner, gav mig mycket kunskap och inspiration att måla, värt varenda krona." 
Gullbritt Herdberg
"Jag har lärt mig att våga leka mera. Har provat flera nya tekniker och dessutom kommer jag oftare iväg till ateljén nu!" 
Inger Sandberg

Är Konstskolan rätt för dig?

Känner du igen dig i dessa påståenden? 

 

Du har målat en del, både på egen hand och gått olika kurser. Du älskar måleriet och längtar efter en fördjupning så att du kan både utveckla din teknik mer OCH bli tydligare i ditt personliga uttryck i måleriet.

I Konstskolan Shine Through Art får du sammanhanget och orsaken till att just fördjupa ditt konstnärskap i dessa bägge områden, både vad gäller själva hantverket måleri, OCH hur du blir mer säker på ditt unika visuella språk i ditt skapande. Med hjälp av lektioner som fokuserar på bägge områdena kan du höja nivån på ditt måleri och vara sann mot dig själv som konstnär.

 

Du känner dig ensam i ditt måleri och vet inte vilken riktning du ska utveckla, vad du ska fokusera på och vad du är bra på.

Genom den veckovisa återkoppling du får i Konstskolan när vi träffas i gruppträffarna, får du hjälp att se dina styrkor och vad du ska fokusera på för att utvecklas ännu mer, målning för målning. Du får återkoppling både på målningar du gjort i samband med lektioner via Konstskolans kursbibliotek, av de kurser du får i varje månads-modul, men också på målningar som du gjort på egen hand där du arbetar på ditt måleri från dina egna impulser och intressen. Att bli sedd i sitt konstnärskap och få löpande stöd och handledning är kanske den starkaste källan till växande för att bli den bästa versionen av ditt kreativa jag.

 

Du är på en plats där du behöver bli bättre på vissa tekniska aspekter i måleriet, men du fastnar och saknar motivation att ta det steget.

Konstskolans sammanhang ger dig stöd och motivering i att lägga tid och energi på att lära dig det du behöver för att ta nästa steg och utvecklas i ditt konstnärskap. Du får stöd att gå utanför din komfortzon och se att du är kapabel till mer än vad du tror. Kontinuiteten, gruppens gemenskap  och återkopplingen tillsammans skapar en miljö som gör detta möjligt för dig, och du får äntligen ta tag i din dröm.

 


Du längtar efter en att ditt konstnärskap ska ha ett mål och ett fokus. Du när en dröm att visa upp dina verk för omvärlden en dag, och vill känna på hur det är att ta steget och ställa ut.

I Konstskolan får du både underlaget och sammanhanget att utveckla ditt måleri under de 12 månader vi är tillsammans. Du blir hållen i handen och får utvecklas på just det du är bra på i löpande återkoppling och stöd. Under hela året arbetar du på ditt måleri och i slutet på perioden får du i uppgift att välja ett specialarbete, ett område där du väljer att fördjupa dig och skapa en serie målningar, från vilka du sedan väljer ut några som är med i avslutningsutställningen som är en samlingsutställning på Galleri Shine i Vaxholm i Stockholms skärgård. Vi skapar utställningen tillsammans i gruppen och du får ovärderlig erfarenhet av vad det innebär att både färdigställa målningar som ska visas upp, sätta samman en utställning med allt vad det innebär, och att slutligen möta en publik – allt med handledning och stöd av mig och den erfarenhet jag har från mina 20 år som konstnär. Denna unika möjlighet gör dig till en flygklar konstnär.  

 

Du behöver få ihop en portfolio av verk som visar upp din kunskap, talang och din unika röst som konstnär inför att du söker högre utbildningar inom konst.

Konstskolans alla lektioner, gruppen och mitt personliga engagemang i ditt konstnärskaps ger dig både möjlighet att utvinna och förfina det som just du är bra på, utveckla det du behöver öva mer på och hjälp att summera ditt personliga uttryck i en samling verk som du stolt kan visa upp och ansöka till skolor med. 

Utbildningens innehåll är baserat på Anjas egen konstnärsresa som konsthögskoleutbildad konstnär

Konstskolans kursplan och innehåll är utvecklat enligt den resa Anja själv har gjort i sitt konstnärskap sedan år 2001. Med sin bas från högskoleutbildning i England på två ledande konsthögskolor, Cumbria Institute of the Arts och Dartington College of Arts, samt att ha hållit kurser i måleri på olika nivåer sedan 2006, har Anja bred kunskap och erfarenhet som konstnär och utbildare.

Hennes starka intresse för kreativiteten som källa till människans blomstrande har under snart 20 år hjälpt flera konstnärer framåt i sitt eget skapande. Det intuitiva måleriet är hennes utgångspunkt och en ständig källa till inspiration och målarglädje för alla som undervisas av henne. 

Sedan 2013 lever Anja på sitt måleri och sina kurser och driver Shine Through Art AB. År 2023 debuterade hon som författare med boken "Ställ ut din konst - en handbok för att lyckas med din utställning". I dag är Anja bosatt i Vaxholm i Stockholms skärgård med sin familj, driver Galleri Shine och undervisar i måleri för olika kunskapsnivåer samt entreprenörskap för kreativa på plats och via internet.

Se Anjas målningar här
Se Anjas youtube-kanal här


Lektionerna i konstskolan är upplagda på fyra olika sätt 

 1. INSPIRATIONSFÖREDRAG där du får lyssna, se och begrunda temat jag pratade om. De här föredragen innehåller både teoridemonstrationer och en viss mängd mindset-arbete som handlar om hur vi tänker, analyserar, uppfattar och ser. Föredragen hjälper dig att få djupare förståelse i viktiga processer som vi som konstnärer går igenom och behöver ha koll på.

2. Lektionerna är upplagda som en DEMONSTRATION där jag visar en metod eller teknik med alla stegen i ett svep, utan paus, som du sedan gör på egen hand, antingen genom att pausa videon och måla parallellt med mig, eller genom att arbeta fritt efter att du sett lektionen.

-Lektionerna är upplagda som en STEG FÖR STEG -RESA där jag visar ett moment och sedan väntar in dig när du gör samma moment på utsatt tid, allt inom lektionens tidsram.

- Det fjärde lektionsupplägget är att jag ger dig IMPULSER på ett visst tema och du utforskar temat parallellt med mig på ditt sätt. Självklart kan du göra precis som jag, men inbjudan är att du ska hitta dina inre versioner av det jag tecknar eller målar på mitt sätt. Det kommer tydliga instruktioner om detta och ofta leder det här vidare till nästa moment. Dessa lektioner hör till de mer intuitiva där det inte finns rätt eller fel och där du inte ska uppnå samma resultat som jag för att ändå lära dig mycket.

 

VAD KOSTAR KONSTSKOLAN SHINE THROUGH ART? 


Konstskolan är en onlineutbildning på 12 månader med totalt över 65 lektioner  (över 132 lektionstimmar) och veckovisa gruppträffar med personlig återkoppling på dina målningar.

Väljer du att göra en engångsbetalning är priset 26 500 kr
(du sparar 1 496 kr jämfört med en delbetalning).


Väljer du att dela upp betalningen på 12 månader är priset 2333 kr/månad, totalt 27996 kr.

INTRESSEANMÄLAN - BOKA GRATIS SAMTAL MED ANIA
"Anja är oerhört inspirerande, engagerad och pedagogisk. Jag har lärt mig mycket av henne och målar idag på ett helt annat sätt. Kan verkligen rekommendera hennes utbildningar." 

Lena Bergsten 
"Anja får mig att våga testa annorlunda målningsteknik. Så roligt att se en ful bild förändras och faktiskt bli riktigt bra!
Ania är full av inspiration som hon delar med sig av. Hon är också en ödmjuk person. Man kan fråga om allt utan att känna dig dum."

Ann-Britt Uddgren
“Anias sätt att guida mig både på det konstnärliga men även det personliga planet har varit oerhört värdefullt. Jag känner idag att jag har fått bättre självförtroende som konstnär och är redo att ta mig an nya utmaningar.”

Mona Söderblom

Exempel på kurser du kommer få ta del av:

 
 
JAG VILL ANMÄLA MIG TILL KONSTSKOLAN

”Jag har fått in glädje och fokus på vad jag vill måla och nå ut med. Jag har blivit bekräftad i mitt måleri som har gjort att jag bara vill måla mer och fortsätta utvecklas! Sen bor jag ute på landet och det passar mig utmärkt att utbildningen är online för annars hade jag inte haft möjligheten att gå en sån här skola.” 
Anmari Arve Anna 

”Det här är det bästa som har hänt mig! Jag behöver utveckla mig och och hitta min form så den här utbildningen har uppfyllt min längtan och min dröm. Jag vill bara ha mer!”

 Helena Söderholm

”Det främsta jag har lärt mig är att jag får ha min stil och jag kan stå för den, jag vågar nu visa mina verk för andra. Härlig känsla att vara i en jättefin och givande grupp där flera tänker samma som jag själv. Jag har fått mycket fin uppmuntran av Anja!"


 Jenny Bäversjö Humble

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

- Vi håller dig regelbundet uppdaterad, inspirerad och motiverad! 

Frågor eller funderingar? Välkommen att maila oss på [email protected]